Showing 17–25 of 25 results

Bộ trà Julia cao

688.000 

Bộ trà Julia thấp

756.000 

Bộ trà nắp lồi chỉ xanh

741.000 

Bộ trà nắp lồi trắng

561.000 

Bộ trà thịnh vượng chỉ vàng

495.000 

Bộ trà thịnh vượng chỉ xanh

396.000 

Bộ trà thịnh vượng trắng

319.000 

Mẫu đơn trắng chỉ vàng IFP

863.500 

Tuilip chỉ bạch kim

1.280.000 
Đầu trang