Bình Hoa Minh Long – Cá Chép 29cm x 18cm

1.979.000