Bộ Trà Minh Long 0.8 L Hoàng Cung Sen Vàng

2.639.000