DĨA OVAL MINH LONG 25CM JASMINE PHÚC LỘC THỌ

108.900