DĨA TRÒN MINH LONG 25CM JASMINE CHỈ XANH LÁ

90.200