THỐ CƠM MINH LONG 1.0 L DAISY LYS TRẮNG NGÀ

126.500