CHÉN CHẤM MINH LONG 9 CM CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG

16.500