DĨA OVAL MINH LONG 21 CM DAISY LYS TRẮNG NGÀ

48.400