THỐ CƠM MINH LONG 0.23 L DAISY LYS TRẮNG NGÀ

55.000