THỐ CƠM MINH LONG 0.33L DAISY LYS TRẮNG NGÀ

57.200