THỐ CƠM MINH LONG 15CM JASMINE CHỈ XANH LÁ

227.700