Bình Hoa Minh Long – Lục Giác Sen Vàng Nền Vàng 40cm

6.050.000